pso
16 آبان 1401 - 18:58

عدم پاسخ به سوالات دانش آموزان به اغتشاش منجر می شود

وزیر آموزش و پرورش گفت: به سوالات دانش آموزان پاسخ دهید زیرا اگر پاسخ ندهیم به اعتراض و سپس به اغتشاش آنان منجر می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور عصر دوشنبه در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد. خبرنگار مهریوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در این مراسم با بیان اینکه پایه ابتدایی بسیار مهم است؛ گفت: من پایه اول ابتدایی تدریس کردم. خیلی شیرین است. امروز هم یک دانش آموز ابتدایی دارم. آموزوزیر آموزش و پرورش گفت: امروز نظریات متعددی در خصوص تریبت کودکان مطرح شده است. اینکه دانش آموزان نسل زد غیرقابل پیش بینی هستند. نظریات آشوب در این زمینه مطرح می‌شود. وی خطاب به مدیران معاونت ابتدایی گفت: تدریس به کودکان شیرین اما سخت است وی با بیان اینکه آبان ماه، ماه شهادت دانش آموزان است، افزود: از شهادت حسین فهمیده در هشتم آبان، شهادت دانش آموزان در روز سیزدهم آبان سال ۵۷ و شهادت جمعی از دانش آموزان در حادثه تروریستی شاهچراغ. من به منزل این شهدای حادثه تروریستی رفتم و از نزدیک با این شهدا آشنا شدم. این شهدا به روایت خانواده‌هایشان به گونه‌ای متفاوت بودند. شاهچراغنوری با بیان اینکه باید اجازه دهیم داشت آموزان در مدرسه تدریس کنند، گفت: باید به حکمرانی برنامه درسی در مدارس بپردازیم. مهم برنامه درسی است. از مؤلفه‌های برنامه درسی محتوا و ارزشیابی است. خروجی نظام تعلیم و تربیت باید دانش آموز تراز باشد. آموزوزیر آموزش و پرورش افزود: برای رسیدن به اهداف باید پیش نیازها رعایت شود؛ پیش نیاز اول درک تفاوت‌های فردی دانش آموزان است. در حالی که تاکنون ما فقط دانش آموزان عادی و استثنایی را از یکدیگر تفکیک کردیم. وی با عنوان این مطلب که ما ۱۴۵ آزمون برای درک شخصیت و استعداد دانش آموزان داریم که باید از آنها استفاده کنیم، گفت: باید به سوی استعدادیابی دانش آموزان حرکت کنیم. در این زمینه دوره‌های متعددی طراحی شده است. نوری با بیان اینکه محتوا را با دانش آموزان بسازید، افزود: از والدین برای تولید محتواها کمک بگیرید. محتوا متنوع باشد و محتواها را قبل آموزش با خانواده‌ها در میان بگذارید زیرا سرمایه اصلی خانواده‌ها هستند و ما تنها استخدام شدیم که سرمایه‌های آنان را پرورش دهیم. وی با اشاره به اینکه در سند تحول بر آموزش در محیط‌های متفاوت اشاره شده است، ادامه داد: بچه‌ها را به بیرون ببرید. با معلم البته به محیط‌های متفاوت ببرید؛ به کوه ببرید. دوران اینکه تحصیل تنها پشت نیمکت و دست به سینه باشد گذشته است. دانش آموزان را به خرید ببرید. سفرهای تربیتی را خیلی سخت نکرده و لازم نیست حتماً به مناطق دور از مدرسه ببرید. نوری با بیان اینکه عدم پاسخگویی به دانش آموزان به اغتشاش منجر می‌شود، گفت: به سوالات دانش آموزان پاسخ دهید زیرا اگر پاسخ ندهیم به اعتراض دانش آموزان و سپس به اغتشاش منجر می‌شود.
منبع: مهر
شناسه خبر: 835746