pso
10 اسفند 1401 - 16:04

لزوم ارتقای بهره‌وری بر پایه دانش و فناوری درحوزه آب

یزد- معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد بر ارتقای بهره‌وری بر پایه دانش و فناوری درحوزه آب تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رحمانی چهارشنبه در چهارمین نشست کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان به تشریح دستورکارهای این نشست پرداخت و از دلایل محدود شدن برگزاری این کارگروه را تشکیل ستاد نوفاد و برگزاری جلسات مستمر آن با موضوعات دانش‌بنیان و مرتبط با شعار سال عنوان کرد و گفت: در این کارگره ساماندهی مسایل پژوهشی استان دنبال خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، بحران آب را یکی از مهمترین بحران‌های جاری و آتی استان بیان کرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه مساله اصلی استان آب است در برنامه تحولی «یزدِ نوین» این مسئله در اولویت قرار گرفت و طرح‌های مختلفی نظیر انتقال آب دریا به استان پیگیری و به اجرا درآمد.

رحمانی تصریح کرد: اما نگاه صِرف به تامین آب از طریق انتقال از دریا یا بین حوزه‌ای و بدون توجه به بهره‌وری و مصرف آب اشتباه است.

وی با اشاره به منفی بودن تراز آبخوان‌ها در استان، گفت: نگرانی که همواره وجود دارد این است که حیات زیست استان ممکن است در خطر قرار گیرد از این رو باید آب انتقالی جایگزین آب مصرفی صنایع، معادن و کشاورزی از این محل شود.

رحمانی بر اهمیت آینده پژوهی منابع و مصارف آب در استان اشاره کرد و بیان داشت: توسعه استان بایستی بر مبنای سند آمایش و همچنین نگاه فرهنگی، محیط زیستی و توان اکولوژیک سرزمین باشد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، با تاکید بر ارتقای بهره‌وری بر پایه دانش و فناوری درحوزه آب، اظهار داشت: یکی از راه‌هایی که استان می‌تواند در زمینه حل مسایل آب پیگیری کند استفاده از دانش و فناوری برای ارتقاء بهره‌وری در مصرف آب است که به این مهم در برنامه یزدِ بهره‌ور نیز پرداخته شده است.

پدر ادامه این نشست، گزارشی از طرح مطالعاتی با عنوان آینده پژوهی منابع و مصارف آب در استان با تاکید بر پیامدهای اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست محیطی از سوی شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی ارایه شد.

همچنین ارایه گزارشی از وضعیت طرح‌های پژوهشی از محل یک درصد اعتبارات هزینه‌های سال ۱۴۰۱ استان نیز از دیگر دستورکارهای این نشست بود که به آن پرداخته شد.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1066449