pso
10 مرداد 1401 - 16:41

اساس برگزاری عزاداری‌ها بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی است

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: گفت: اساس برگزاری عزاداری‌ها بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی است همچنین طبق شیوه نامه های بهداشتی اعلام شده، تا حدامکان باید از احتمال انتقال تنفسی بیماری کرونا جلوگیری شود.

پژمان عقدک گفت: به علت افزایش تراکم و ترافیک جمعیت در ایام محرم، افرادی که اقدام به راه‌اندازی دسته‌جات می‌کنند، افراد هماهنگ کننده هیئت‌ها و متولیان امر مراسم عزاداری باید دقت نظر در موضوع سلامت داشته باشند تا افرادی که به تخلیه هیجانات و احساسات خود در عزاداری‌ها می‌پردازند، دچار مشکلات نشوند.وی با بیان اینکه در تراکم این ایام فاصله میان افراد کم می‌شود و امکان انتقال بیماری کرونا وجود دارد، افزود: افراد شرکت‌کننده در مراسم عزاداری از ماسک استفاده و فاصله اجتماعی را رعایت کنند و در صورت درنظر گرفته شدن محیطی بسته برای عزاداری، حتماً تمهیداتی نظیر تهویه برای مکان موردنظر اندیشیده شود.سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: افرادی که در برابر بیماری کرونا واکسینه نشدند و دارای بیماری زمینه‌ای هستند باید سعی بر شرکت مجازی در مراسم عزاداری داشته باشند تا دچار مشکلاتی نشوند و طول درمان یا عوارض درمانی آن‌ها افزایش پیدا نکند.

اساس برگزاری عزاداری‌ها بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی استعقدک با اشاره به قرمز بودن وضعیت استان اصفهان در مقابله با بیماری کرونا و احتمال قرمز شدن سایر شهرستان‌های استان در صورت ادامه این روند تا روز جمعه، گفت: اساس برگزاری عزاداری‌ها بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی است. طبق شیوه نامه های بهداشتی اعلام شده، تا حدامکان باید از احتمال انتقال تنفسی بیماری کرونا جلوگیری شود.وی اضافه کرد: هرچه به سمت محیط‌های مسقف و محیط‌های بسته پیش می‌رویم، باید از تهویه قوی‌تر استفاده شود و فاصله‌های اجتماعی افزایش یابد. همچنین استفاده مؤثر از دو ماسک به جای یک ماسک تأثیرگذاری بیشتری دارد. بسیاری از افراد از ماسک استفاده می‌کنند، اما در عمل ماسک به گونه‌ای استفاده شده است که کارایی لازم را ندارند؛ چراکه گاهی مدت زمان استفاده از ماسک زیاد است یا به روش صحیح روی صورت قرار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جواناصفهاناصفهان

شناسه خبر: 512913