pso
08 بهمن 1401 - 18:50

رویکرد ایجابی در مبحث آموزش فضای مجازی مدنظر قرار گیرد

سنندج- استاندار کردستان گفت: باید مجموعه ای متشکل از گروه های مردمی و دستگاه های متولی برموضوع کنترل و آموزش فضای مجازی تشکیل شود چرا که رویکرد ایجابی بیشتر از رویکرد سلبی تأثیر گذار است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا روز شنبه در شورای ساماندهی امور جوانان استان کردستان اظهار داشت: در حوزه جوانان همچنان ما مجموعه تصمیم سازان در مرحله شناخت مسئله هستیم و با نبود شناخت از موضوعات نمی توان تصمیم جدی کرد.

وی افزود: نگاه های مختلف به فضای مجازی مقابله ای، دور شدن، تهدید آمیز، متعادل یا هر موضوعی دیگر است که هرکدام به نوعی درست و نادرست است لذا در بحث شناخت مسئله، نیاز به کار بیشتر داریم.

استاندار کردستان بیان کرد: فضای مجازی جزو مهم ترین مقوله های اصلی در دنیاست چرا که با اتکا و تبلیغ یک صحفه شخصی در کشورهای توسعه یافته می توان به بالاترین سطوح سیاسی رسید.

وی به اهمیت فضای مجازی در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: نرخ ارز در کشور قبل از تأثیر گذاری در سیاست گذاری های مالی تابع فضای مجازی است و با استفاده از اهرم فضای مجازی پیش می رود.

وی بیان کرد: باید مجموعه ای متشکل از گروه های مردمی و دستگاه های متولی برموضوع کنترل و آموزش فضای مجازی تشکیل شود چرا که رویکرد ایجابی بیشتر از رویکرد سلبی تأثیر گذار است.

استاندار کردستان با بیان اینکه فضای مجازی حقیقی ترین فضای مردم است، عنوان کرد: بدون فضای مجازی نمی توان سیاست گذاری، حکومت داری کرد و سیاست اقتصادی و توسعه داشت.

زارعی کوشا با اشاره به اینکه مقابله با فضای مجازی امکان پذیر نیست، افزود: یکی از بزرگترین آسیب های جامعه امروز قبل از بهرمندی از امکانات، نبود فرهنگ موضوع است و باید همیشه به فکر درمان باشیم.

منبع: مهر
شناسه خبر: 1003271