pso
13 شهریور 1401 - 14:48

جوانی جمعیت مهم‌ترین راهبرد توسعه جوامع است

اردبیل- مسئول کارگروه جمعیت کشور جوانی جمعیت و فرزند آوری را از مهمترین مسائل کشور عنوان کرد و گفت: افزایش نیروی انسانی عامل مؤثر در توسعه جوامع است. به گزارش خبرنگار مهر، صالح قاسمی پیش از ظهر یکشنبه در همایش سیاسی، فرهنگی جوانی جمعیت در سخنانی جمعیت را از مؤلفه‌های مهم اقتدار و استحکام جامعه برشمرد و اظهار کرد: بحث جمعیت از مباحث مهم اجتماعی و اقتصادی و یکی از مؤلفه‌های اقتدار و استحکام ساخت درونی هر جامعه بوده که توان علمی و منابع مادی و غیر مادی هر جامعه با وجود جمعیت معنا پیدا می‌کند. خبرنگار مهروی افزود: جوانی جمعیت و مباحث مرتبط با آن هم اکنون از مهمترین مسائل کشور است که اگر هم اکنون به آن پرداخته نشود خسارت‌های جبران ناپذیری به آینده کشور وارد خواهد کرد. مسئول کارگروه جمعیت مرکز فرهنگی اجرای سیاست‌های کلی نظام با اشاره به اهمیت جمعیت و رشد آن از منظر آموزه‌های دینی اشاره کرد و گفت: احادیث زیادی در زمینه فرزندآوری و ازدیاد جمعیت و نسل وجود دارد و این موضوع همیشه مورد سفارش دین مبین اسلام بوده است. فرزندآوریقاسمی کاهش رشد اقتصادی را از عواقب جبران ناپذیر کاهش جمعیت برشمرد و افزود: کاهش نیروی کار، کاهش رشد اقتصادی، افزایش تقاضای بازنشسته‌های فعلی و فشار بر سیستم تأمین اجتماعی، ایجاد شکاف‌های نسلی در اثر بهم خوردن توازن جمعیت نسل‌ها و جمع شدن چترهای حمایتی خانواده از سالمندان از عواقب کاهش جمعیت در جامعه است که باید با درایت مسئولین و نیز افزایش طرح‌های حمایتی از خانواده‌ها از این بحران با موفقیت عبور کرد. شناخت مسائل جوانان اولویت مهم فرزندآوری است شناخت مسائل جوانان اولویت مهم فرزندآوری استشناخت مسائل جوانان اولویت مهم فرزندآوری استفرزندآوریمسئول کارگروه جمعیت به راهکارهای فرهنگی و تبلیغی در افزایش جمعیت اشاره کرد و گفت: جوانان نه تنها آینده ساز کشور هستند بلکه بخش اصلی زمان حال و جامعه کنونی به شمار می‌روند، لذا حل مشکلات آنان در زمینه کار، مسکن و ازدواج از مهمترین راهکارهای جوان سازی جمعیت است. وی تأمین خدمات پیشگیری از ناباروری را از دیگر طرح‌های حمایتی در افزایش جمعیت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کشور در برهه پنجره فرصت جمعیتی قرار گرفته است که تا ۳۰ سال آینده تداوم خواهد داشت که در این میان بهره‌مندی از این فرصت مستلزم مدیریت صحیح برای استفاده بهینه از امکانات بالقوه جمعیت فعال اقتصادی بوده و با برنامه‌ریزی اقتصادی، کار آفرینی و اشتغالزایی برای جمعیت فعال و مولد همراه با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از زوج‌های نابارور و نیز ترغیب فرزندآوری، انتظار می‌رود مسیر برای سازندگی، شکوفایی و بالندگی کشور فراهم شود. فرزندآوریقاسمی در پایان به خطر کاهش نشاط اجتماعی و اقتصادی به لحاظ کاهش جمعیت اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات جوامع توسعه یافته و کم جمعیت، پیری و در نتیجه عدم نشاط اقتصادی، اجتماعی بوده و در این راستا دولت‌ها و صاحبان سرمایه، احساس خطر کرده و به این نتیجه رسیده اند که جوانان به عنوان عناصر پویایی و سرزندگی جوامع، عامل جهش‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه است و باید جمعیت جوان افزایش یابد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 709787