pso
14 مرداد 1401 - 18:00

وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس/ همایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر

پربازدیدترین اخبار ۱۴ مرداد ماه سرویس شهروند خبرنگار را در این بسته مشاهده می‌کنید.

شما مخاطبان عزیز، از طریق شبکه‌های اجتماعی برای باشگاه خبرنگاران جوان، با شماره ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷ یا شناسه @shahrvandyjc پیام‌های متعددی را در موضوعات مختلف ارسال کرده‌اید

شهروند خبرنگار اصفهان؛

شهروند خبرنگار اصفهان؛شهروند خبرنگار اصفهان؛برپایی همایش از جنس شیرخوارگان در چهارباغ + تصاویر

شهروند خبرنگار همدان؛

همایش شیرخوارگان حسینی در نهاوند + فیلم

روایت آئین کهن در دامغان در قاب دوربین شهروند خبرنگار + فیلم

پذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلم

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

همایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر + فیلم

عزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویر

شهروند خبرنگار اصفهان؛

وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویر

شهروند خبرنگار فارس؛

حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویر

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

برپایی همایش از جنس شیرخوارگان در چهارباغ + تصاویر

برپایی همایش از جنس شیرخوارگان در چهارباغ + تصاویربرپایی همایش از جنس شیرخوارگان در چهارباغ + تصاویرشهروند خبرنگار همدان؛

شهروند خبرنگار همدان؛شهروند خبرنگار همدان؛همایش شیرخوارگان حسینی در نهاوند + فیلم

روایت آئین کهن در دامغان در قاب دوربین شهروند خبرنگار + فیلم

پذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلم

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

همایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر + فیلم

عزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویر

شهروند خبرنگار اصفهان؛

وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویر

شهروند خبرنگار فارس؛

حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویر

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

همایش شیرخوارگان حسینی در نهاوند + فیلم

همایش شیرخوارگان حسینی در نهاوند + فیلمهمایش شیرخوارگان حسینی در نهاوند + فیلمهمایش شیرخوارگان حسینی در نهاوند + فیلمروایت آئین کهن در دامغان در قاب دوربین شهروند خبرنگار + فیلم

پذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلم

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

همایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر + فیلم

عزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویر

شهروند خبرنگار اصفهان؛

وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویر

شهروند خبرنگار فارس؛

حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویر

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

روایت آئین کهن در دامغان در قاب دوربین شهروند خبرنگار + فیلم

روایت آئین کهن در دامغان در قاب دوربین شهروند خبرنگار + فیلم

روایت آئین کهن در دامغان در قاب دوربین شهروند خبرنگار + فیلمروایت آئین کهن در دامغان در قاب دوربین شهروند خبرنگار + فیلمروایت آئین کهن در دامغان در قاب دوربین شهروند خبرنگار + فیلمپذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلم

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

همایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر + فیلم

عزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویر

شهروند خبرنگار اصفهان؛

وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویر

شهروند خبرنگار فارس؛

حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویر

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

پذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلم

پذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلمپذیرایی موکب داران نهاوندی از عزاداران حسینی + فیلمشهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛همایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر + فیلم

عزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویر

شهروند خبرنگار اصفهان؛

وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویر

شهروند خبرنگار فارس؛

حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویر

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

همایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر + فیلم

همایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر + فیلمهمایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر + فیلمهمایش شیرخوارگان حسینی به میزبانی کاشمر + فیلمعزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویر

شهروند خبرنگار اصفهان؛

وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویر

شهروند خبرنگار فارس؛

حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویر

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

عزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویر

عزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویرعزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویرعزاداری دهه اول ماه محرم در لارستان + تصاویرشهروند خبرنگار اصفهان؛

شهروند خبرنگار اصفهان؛وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویر

شهروند خبرنگار فارس؛

حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویر

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویر

وداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویروداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویروداع مردم اصفهان با شهدای دفاع مقدس + تصاویرشهروند خبرنگار فارس؛

شهروند خبرنگار فارس؛شهروند خبرنگار فارس؛حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویر

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویر

حال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویرحال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویرحال و هوای آرامگاه حافظ شیرازی در یک روز تابستانی + تصاویرفیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهر

فیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهرفیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهرفیلمی از پذیرایی موکب ها از عزاداران حسینی در باقرشهرشهروند خبرنگار خراسان رضوی؛

شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

 برای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلم

رنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلمرنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلمرنجش مسافران از آلودگی جاده مشهد به کلات + فیلمبرای آموزش اصول تصویربرداری خبری برای شهروندخبرنگاران اینجا کلیک کنید

اینجاباشگاه خبرنگاران جوانشهروند خبرنگارشهروند خبرنگار

شناسه خبر: 537187